Ankring av seilbåt

Med riktig utstyr og viten om hvordan det skal brukes, bør ikke ankring av seilbåt by på særlige problemer. Av utstyr finnes tre primære komponenter: selve ankeret (ett eller flere alt ettersom), kjetting/line + en hanefot og et ankerspill. Båtutstyr er i stadig utvikling, og dette gjelder også ankere. Med tiden går flere bort ifra de gamle CQR-ankrene, og favorittene nå til dags er Spade og Rocna. Disse fungerer bra under de fleste ankringsforhold, som kan være svært varierende. Det må fort kastes anker på både stein, gress, sand og mudder, og disse forholdene krever forskjellige egenskaper fra et anker.

Ankere fra Bügel er det også en del som foretrekker, og disse er òg kjent for å holde mål under flere forhold. Både tester og erfaringer bekrefter dette. Et Danforth-anker passer fint i en del forhold; mange båteiere har dette som anker to eller tre. Blant ankere som er veldig gode, men som kan være vanskelig å oppdrive i Norge, finner vi HydroBubble, Bullwagga og Mansion. Hold deg gjerne til Spade eller Rocna, da disse som nevnt holder mål under de fleste forhold. I tillegg er de kjent for å holde festet selv når strøm og vind snur og været byr på utfordringer.

Kjetting og line

Skal du på langtur er det nødvendig med kjetting, her holder det ikke bare med line. Du kan godt supplere med line, men kun line holder ikke. En line kan bli skjært opp i løpet av en natt under enkelte forhold. I båter som brukes til lange turer er det vanlig med to ankere, der ett av dem primært benytter seg av kjetting (ca. 60–70 meter), med ytterligere 30–40 meter line om det skulle bli nødvendig. Det andre ankeret kan gjerne ha litt lengre line enn kjetting. Ellers lurer enkelte på om det er best med syrefast eller galvanisert.

Dette spiller i praksis ingen rolle. Syrefast holder riktignok lenger, men er dyrere. I tillegg er syrefast lettere å rengjøre, og legger seg bedre i kjettingkassen. Samtidig er noen typer syrefast svakere enn de galvaniserte, men som regel er ikke forskjellen avgjørende. Galvanisering beskytter mot rust, og etter lang tid vil du merke at galvanisering på kjetting og anker forsvinner. Dette betyr at det funker! Galvanisering kan gjøres på nytt istedenfor å kjøpe ny kjetting, men da gjelder det å finne et verksted med rett utstyr. Til slutt er hanefot to liner som festes i en kjettingkrok for blant annet støydemping og avlasting av ankerspillet.

Ankerspill

På lange turer er ankerspillet helt avgjørende. Det er slitsomt å bruke manuell vinsj for å få opp et anker, dog er det mange ting å huske på når det gjelder ankerspill. Det ville for eksempel vært synd å seile forbi de fineste stedene til havs fordi ankerspillets motor streiker. Ankerspillet med dimensjoneres riktig, og utstyr må velges etter kapasitet. Enkelte skaffer seg veldig tunge ankre og mer kjetting enn spillet er laget for å kunne tåle, hvilket kan føre til at ankerspillet ødelegges fort. Husk også å sjekke etter olje, og etterfyll dersom det går an (ikke alle modeller støtter dette).

Når ankeret skal opp, bør du la båten gjøre jobben selv. Du trenger ikke trekke båten fram mot vinden med ankerspillet. Om mulig må du sørge for at elektriske koblinger og motor er tørr og saltfri. Når motor ligger i kjettingkassen er ikke dette lite enkelt, og det samme gjelder selvfølgelig start/stopp-reléer. Det er altfor fort gjort at motorer blir ødelagte av rust. I tillegg er det viktig å etterse og måle koblingene fra batteriet til motor, slik at unødvendige spenningsfall unngås. Det er mange hensyn å ta, og mye å huske på. Når alt er på plass blir selv de lengste båtturer langt mer problemfrie!