Grunnprinsippene innen seiling

Å seile er en fantastisk befriende opplevelse. Selve grunnprinsippet i seiling er rett og slett å fange vinden, noe som kan være utfordrende. Dette krever trening. Hvorfor går seilbåten framover når vinden prøver å tvinge hele båten bakover? Når seilet er midt i båten kommer vinden mer forfra enn bakfra, og det kan virke ulogisk at båten ikke bakker. Det som skjer når båten seiler fremover, til tross for vinden, heter laminær luftstrøm. Vinden stryker seg langs profilen på hele seilet uten å lage noe turbulens og motstand i seilduken. Hvis du vil seile med god fart, trenger du denne luftstrømmen på begge sider av seilet.

Det er litt av et kunststykke å styre en seilbåt. Du må vite hvordan du behersker vinden som til tider kan komme fra alle kanter. Vinden er hjelperen som gir båten fart og krefter, men den kan også være din verste fiende ute på havet. Når du seiler er vindretningen det viktigste, ettersom seilet lager fremdrift når vinden tar seilet bakfra. Vinden skyver båten foran seg og skaper fart. Båten kan også få fremdrift når vinden kommer skrått forfra eller på tvers av seilbåtens retning. Da må du vite hvilken posisjon seilet må ha, men du kan aldri seile direkte mot vindretningen.

Seilets posisjon og vinden

Når du seiler må du vite hvordan du skal bruke vinden for å få fremdrift, og dette er lettest når vinden kommer bak båten og blåser den framover. Dette er imidlertid sjelden og ikke noe du kan regne med. Erfarne seilere vet at det er litt mer komplisert enn bare å bli skjøvet fram av vinden. Luftstrømmen blir tvunget til å bøye seg og skaper dermed en «motor» for seilbåten. Kraften i seilet skapes ved at luftstrømmen blir tvunget til å bøye av fra sin naturlige retning. Dette kalles Bernoulli-effekten, og er det samme prinsippet som får fly til å fly.

Hvis seilet har riktig posisjon og står i rett vinkel i forhold til vinden, vil båten gå framover. Dette gjelder til og med når vinden kommer fra siden. For å sammenligne oppdriften for et fly, er 20 % av Bernoulli-effekten grunnen til at det kan lette, mens resten er et resultat av Newtons lov. Bernoulli-effekten skjer på grunn av formen på flyets vinger som er designet som en slags avlang dråpe. Vinden har en kortere vei under vingen enn på oversiden, og dermed fører det til høyere fart på oversiden av vingen. Akkurat på samme måte som vinden gir fremdrift til et seil.

Kan du seile med vinden fra alle kanter?

Det at veien rundt seilet er lengre på den ene siden enn den andre er ikke det sentrale for fremdriften. Det viktigste er at luftstrømmen bøyes. Det er to forutsetninger for at dette kan skje. Vinden må følge overflaten på begge sider av seilet, og seilet må ha en passende vinkel mot vinden. Dette er også det samme som skjer med kjølen under vann, og grunnen til at den har form som vingen på et fly. Du kan som nevnt seile med vinden fra alle kanter. Bortsett fra forfra, for da vil båten stoppe helt opp. Alle vindretningene har egne navn, som for eksempel lens, kryss og slør.

Den erfarne seileren har en lang rekke begrep og uttrykk som du må lære deg før du vurderer en seiltur ut på havet. Det er forskjellige navn på hva de gjør om bord, og for utstyret de bruker om bord. De vanligste uttrykkene, og som du sikkert kjenner, er babord for venstre og styrbord for høyre. Allikevel er ikke disse uttrykkene helt det samme som venstre og høyre, ettersom det er avhengig av hvordan mannskapet er i forhold til lengden av båten. Høyre og venstre avhenger av hvilken retning du står i, men styrbord og babord vil alltid være den samme siden.