Hva er en GPS?

Enkelt forklart er GPS (Global Positioning System) et navigasjonssystem som ved hjelp av satellitt lar deg finne ut ganske nøyaktig hvor du befinner deg på kloden. Systemet er globalt, og har blitt drevet av USAs forsvarsdepartement siden 1993. GPS kan brukes på land, i luft, til sjøs og til og med i rommet. Det kreves 24 satellitter totalt i omløp for at enhver person skal kunne motta signaler fra fire satellitter tilnærmet uansett hvor, så lenge det finnes dekning. Fire satellitter er nemlig det som kreves for en god nok posisjonsbestemmelse. Likevel er det som regel 31 funksjonelle satellitter i omløp. Satellittene kontrolleres av et nettverk med 16 monitorstasjoner.

Selve hovedkontrollstasjonen ligger i Colorado Springs i USA. Monitorstasjonene mottar og evaluerer signalene fra satellittene, i tillegg finnes 12 antennestasjoner som laster opp data til satellittene. I begynnelsen var GPS kun et militært system, men i dag kan vi alle ha glede av det. Langt over 90 % av brukere er nemlig sivile. GPS-systemene blir med tiden stadig billigere, mer nøyaktige og lettere å bruke. Båteiere liker å fastmontere GPS-utstyret sitt på øverste dekk. Det er vel og bra å ha med utstyr i båten, men det er viktig å i tillegg ha med vanlige sjøkart. Du vet aldri når du får bruk for backup-utstyr.

GPS-ens virkemåte

Posisjonsbestemmelse foregår ved måling av hvor lang tid signalet fra satellitten bruker ned til GPS-mottaker. Motsatt vei går det ingen signaler. Mottakers posisjon og tid blir beregnet ved at et ligningssystem med fire ukjente tas i bruk: romslig nok posisjon i tre dimensjoner i tillegg til hvor mye mottakerklokken avviker fra satellittens tidsreferanse. De minst fire satellittene som det trengs signaler fra, bestemmer posisjonen i høyde, lengde og bredde. Feilkilder ved resultatene oppstår enten på grunn av mottakerne, satellittene eller signalutbredelsen. Vanligvis er det ikke snakk om veldig store avvik, men det er verdt å huske på at målinger tidvis kan være unøyaktige.

Først i 2005 ble det skutt opp raketter med såkalte sivile bærebølger, som gir en høyere effekt enn de «militære» signalene. Dermed kunne sivile brukere lettere benytte seg av GPS-systemet, som i stadig større grad er blitt allemannseie. Med tiden blir det skutt opp flere satellitter som har de sivile signalene, selv om det fremdeles er en del satellitter av den gamle typen i omløp. Det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta tid før nyere satellitter med sivil bærebølge dominerer banene rundt jorden, ettersom en del eldre modeller har vist seg å tåle mer enn det som først ble estimert.

GPS til privat bruk

Global Positioning System har kommet for å bli, rett og slett fordi det å finne fram har blitt utrolig mye enklere. Således kan systemet være med på å redde liv, både til sjøs, i luft og på land. Selv om det er lurt å ha kart og kompass klart i tilfelle, er det overflødig å stresse med dette når du har en velfungerende hi-tech GPS-tracker til hjelp når hvert sekund er avgjørende. Letemannskaper er blant de som jubler for at GPS-en har blitt så lett tilgjengelig for alle. Når du selv skal benytte deg av den, må du opparbeide deg en generell forståelse av redskapet.

Husk at systemet trenger direkte sikt opp mot satellittene, slik at du med størst sannsynlighet er innenfor rekkevidde av minst fire satellitter. Vi har allerede forklart hvorfor minst fire er nødvendig. En annen ting å merke seg er at Wi-Fi-sporing er inkludert i veldig mange GPS-trackere i dag. Når du så bruker Wi-Fi for å finne lokasjon, vil enheten bruke MAC-adressen til nærmeste ruter. Befinner du deg ute på åpent hav er det dog ofte lite som forstyrrer signalene, og du trenger neppe Wi-Fi-sporing. Uansett hvordan du får lokasjon, glem ikke at små avvik fremdeles kan forekomme selv om teknologien blir bedre med tiden.